Anunt-Sept.jpg

 

 

 

În luna mai a anului 1990, printr-un Decret al Guvernului României, s-a înfiinţat Universitatea Tehnică din Oradea, denumită apoi Universitatea din Oradea.

 Încă de la înfiinţare, în cadrul Facultăţii de Electrotehnică şi Energetică a Universităţii Tehnice din Oradea debutau şi două specializări în profil energetic: Electroenergetică şi Energetică Industrială.

Facultatea de Energetică s-a individualizat în cadrul Universităţii din Oradea, în anul 1992 cu două specializări (Electroenergetică, Energetică Industrială), având la start 113 studenţi şi 8 cadre didactice proprii. În perioada de vârf, 2002-2004, Facultatea de Energetică avea aproape 800 de studenţi (învăţământ de lungă durată şi doctorat), 52 cadre didactice şi 4 catedre. În cadrul Facultăţii de Energetică au funcţionat, permanent sau pe o anumită durată, următoarele specializări: absolventi_energetica_scurt_istoric.jpg

 • Electroenergetică;
 • Energetică Industrială;
 • Termoenergetică;
 • Inginerie Economică în domeniul electric, electronic şi energetic;
 • Energetica Surselor Noi de Energie.


Facultatea de Energetică şi-a asumat misiunea de educaţie şi cercetare. Curricula universitară a fost concepută în ideea satisfacerii cerinţelor viitorului specialist în energetică: identificarea şi exploatarea eficientă a resurselor energetice, optimizarea consumurilor de energie, pentru susţinerea civilizaţiei umane în prezent şi în viitor.
Din 2011, ca urmare a reducerii numărului de studenţi şi cadre didactice, Facultatea de Energetică s-a transformat în Departamentul de Inginerie Energetică şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Inginerie Energetică şi Management Industrial .
În sistemul Bologna, operaţional în prezent, studiile universitare sunt organizate pe trei cicluri: ciclul I – studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat, ciclul III – studii universitare de doctorat, cu următoarele programe de studii:

Ciclul I - Studii universitare de licenţă

 • Ingineria Sistemelor Electroenergetice;
 • Energetică Industrială;
 • Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile;
 • Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic;

 

Ciclul II - Studii universitare de masterat

 • Managementul Sistemelor de Energie;
 • Sisteme Electroenergetice Performante;
 • Energii Regenerabile.

Ciclul III - Studii universitare de doctorat în Inginerie Energetică

 Departamentul de Inginerie Energetică oferă, de asemenea, următoarele programe de formare şi dezvoltare profesională continuă:

 • Gestiunea energiei;
 • Bilanţuri electroenergetice;
 • Bilanţuri termoenergetice;
 • Cursuri de pregătire teoretică pentru autorizarea electricienilor.

Invităm pe toţi cei interesaţi de energetică – domeniu fundamental pentru societatea informaţională şi a cunoaşterii, de mare actualitate în România şi în Europa, să ne cunoască mai bine, să colaboreze cu noi, să se înscrie în programele noastre de educaţie şi cercetare.

Director de departament,
prof. dr. ing. Ioan Felea