În luna mai a anului 1990, printr-un Decret al Guvernului României, s-a înfiinţat Universitatea Tehnică din Oradea, denumită apoi Universitatea din Oradea.

 Încă de la înfiinţare, în cadrul Facultăţii de Electrotehnică şi Energetică a Universităţii Tehnice din Oradea debutau şi două specializări în profil energetic: Electroenergetică şi Energetică Industrială.

Facultatea de Energetică s-a individualizat în cadrul Universităţii din Oradea, în anul 1992 cu două specializări (Electroenergetică, Energetică Industrială), având la start 113 studenţi şi 8 cadre didactice proprii. În perioada de vârf, 2002-2004, Facultatea de Energetică avea aproape 800 de studenţi (învăţământ de lungă durată şi doctorat), 52 cadre didactice şi 4 catedre. În cadrul Facultăţii de Energetică au funcţionat, permanent sau pe o anumită durată, următoarele specializări: absolventi_energetica_scurt_istoric.jpg

 • Electroenergetică;
 • Energetică Industrială;
 • Termoenergetică;
 • Inginerie Economică în domeniul electric, electronic şi energetic;
 • Energetica Surselor Noi de Energie.


Facultatea de Energetică şi-a asumat misiunea de educaţie şi cercetare. Curricula universitară a fost concepută în ideea satisfacerii cerinţelor viitorului specialist în energetică: identificarea şi exploatarea eficientă a resurselor energetice, optimizarea consumurilor de energie, pentru susţinerea civilizaţiei umane în prezent şi în viitor.
Din 2011, ca urmare a reducerii numărului de studenţi şi cadre didactice, Facultatea de Energetică s-a transformat în Departamentul de Inginerie Energetică şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Inginerie Energetică şi Management Industrial .
În sistemul Bologna, operaţional în prezent, studiile universitare sunt organizate pe trei cicluri: ciclul I – studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat, ciclul III – studii universitare de doctorat, cu următoarele programe de studii:

Ciclul I - Studii universitare de licenţă

 • Ingineria Sistemelor Electroenergetice;
 • Energetică Industrială;
 • Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile;
 • Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic;

 

Ciclul II - Studii universitare de masterat

 • Managementul Sistemelor de Energie;
 • Sisteme Electroenergetice Performante;
 • Energii Regenerabile.

Ciclul III - Studii universitare de doctorat în Inginerie Energetică

 Departamentul de Inginerie Energetică oferă, de asemenea, următoarele programe de formare şi dezvoltare profesională continuă:

 • Gestiunea energiei;
 • Bilanţuri electroenergetice;
 • Bilanţuri termoenergetice;
 • Cursuri de pregătire teoretică pentru autorizarea electricienilor.

Invităm pe toţi cei interesaţi de energetică – domeniu fundamental pentru societatea informaţională şi a cunoaşterii, de mare actualitate în România şi în Europa, să ne cunoască mai bine, să colaboreze cu noi, să se înscrie în programele noastre de educaţie şi cercetare.