Cursuri postuniversitare de pregătire în domeniul elaborării bilanțurilor energetice și pentru gestiunea energiei

Universitatea din Oradea – Facultatea de Energetică – a fost atestată prin Comunicatul nr. 1674/05.11.2003 al ARCE Bucureşti să organizeze:
- cursuri de pregătire pentru responsabili cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei – responsabil prof. univ. dr. ing. Ioan FELEA;
- cursuri de pregătire în domeniul elaborării bilanţurilor electroenergetice – responsabil conf. univ. dr. ing. Călin SECUI;
- cursuri de pregătire în domeniul elaborării bilanţurilor termoenergetice – responsabil prof. univ. dr. ing. Marcel ROŞCA.

Cursurile se vor desfăşura în baza prevederilor cuprinse în:
- Decizia ARCE nr. 57/28 mai 2003 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 425 din 17 iunie 2003 privind aprobarea Ghidului de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul elaborării bilanţurilor energetice;
- Decizia ARCE nr. 58/28 mai 2003 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 423 din 17 iunie 2003 privind aprobarea Ghidului de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul gestiunii energiei.
Conţinutul cursurilor va acoperi integral tematica recomandată, fiind direcţionat pe trei module a câte 30 de ore, după cum urmează:

Modulul Bilanţuri electroenergetice Bilanţuri termoenergetice Gestiunea energiei
1 Bazele electroenergeticii

Bazele termoenergeticii

Echipamente şi instalaţii energetice

2

Măsurarea mărimilor electrice

Măsurarea mărimilor neelectrice

Gestiunea energiei şi manage-mentul proiectelor energetice

3

Întocmirea şi analiza bilanţurilor electroenergetice

Întocmirea şi analiza bilanţu-rilor termoenergetice

Utilizarea eficientă a energiei

Personalul implicat în cursurile de pregătire teoretică este constituit din cadre didactice universitare de la Facultatea de Energetică a Universităţii din Oradea.
Preţul cursului este de 1.000 lei/persoană (nu se percepe TVA) şi poate fi achitat în numerar sau prin virament bancar(detalii privind plata se vor furniza după începerea cursului).
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
1. cerere de înscriere;
2. diploma de inginer;
3. adresa de confirmare din partea unităţii beneficiare, care să ateste conformitatea cu deciziile ARCE;
4. dovada achitării taxei.
Persoanele interesate se pot înscrie în următoarele moduri:
- direct la sediul Facultăţii de Energetică din Oradea;
- prin corespondenţă poştală pe adresa: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică, str. Universităţii nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, Bihor;
- prin email la adresele: ebarla@uoradea.ro, dalbut@uoradea.ro.

Înscrierea candidaţilor se va face în mod continuu. Vă invităm să depuneţi/trimiteţi cererea de înscriere, iar noi vă vom comunica (prin e-mail, telefonic) data începerii cursurilor.