SERMStudo 2016

În perioada 5-7 mai 2016 la Baza didactică și de cercetare „Gaudeamus” din Stâna de Vale a avut loc cea de-a VI-a ediţie a “Simpozionului Energie – Resurse – Mediu a Studenţilor Orădeni“, SERM Studo 2016 [1], simpozion desfășurat sub egida Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni (CCSISEO) [2] din cadrul Departamentului de Inginerie Energetică al Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial de la Universitatea din Oradea.
Scopul acestei manifestări a fost acela de a stimula studenții să-și coreleze cunoștințele teoretice și practice din domeniul ingineriei cu abilitățile de cercetare, având ca rezultat o serie de lucrări științifice care pun în evidență eforturile creative și intelectuale ale acestora. Simpozionul a creat cadrul adecvat pentru prezentarea şi dezbaterea rezultatelor ştiinţifice şi tehnice obţinute de studenți pe parcursul pregătirii profesionale.
Simpozionul a constituit un bun prilej pentru studenții din diverse centre universitare de a schimba păreri, opinii, cunoștințe, dar și de a lega prietenii și colaborări viitoare.
Au fost acceptate 30 de lucrări științifice, grupate în 5 secțiuni:
- S1 - Sisteme electroenergetice de transport și distribuție. Sisteme electroenergetice performante. Fiabilitate;
- S2 - Materiale și tehnologii;
- S3 - Resurse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiență energetică;
- S4 - Ingineria și protecția mediului. Ecologie;
- S5 - Management, marketing şi legislaţie în domeniul energetic.
SERM Studo 2016 s-a bucurat de prezența a 50 de studenți însoțiți de cadrele didactice coordonatoare, din 6 centre universitare (Alba Iulia, Reșița, Târgu Mureș, Craiova, Brașov și Oradea).
Un juriu, format din cadre didactice universitare, a acordat diplome și premii, constând în cărți tehnice de specialitate, celor mai originale și valoroase lucrări. Un număr de 22 de lucrări au fost premiate, pe secțiunile amintite anterior.
Pe lângă partea ştiinţifică, cei prezenţi au mai participat la activităţi sportive (Cupa Tesla - tenis de masă, fotbal) şi de agrement (drumeţie la Izvorul Minunilor, foc de tabără), activități care au umplut în mod plăcut agenda simpozionului.
La reușita manifestării a contribuit esențial conducerea CCSISEO, cadrele didactice din comitetul organizatoric și editorial, precum și studenții din comitetul de organizare al SERMStudo2016: Chirea Vlad, Hermann Robert, Păscui Marius, Vereș George,Vese Cristian, Voina Mircea.

Felicitări tuturor participanţilor, premianţilor şi, nu în ultimă instanţă, organizatorilor!