Centrul de cercetare - Managementul Proceselor Energetice

Descrierea CC MPE

Centrul de Cercetare „Managementul Proceselor Energetice” (MPE) este o entitate de cercetare ştiinţifică integrată în structura Facultăţii de Inginerie Energetică şi Management Industrial, Departamentul de Inginerie Energetică din cadrul Universităţii din Oradea, ce funcţionează începând cu ianuarie, 2008. Centrul de cercetare „MPE” reuneşte profesori, conferenţiari, şefi de lucrări, asistenţi, cercetători, doctoranzi şi studenţi în ciclul II (master), cu preocupări în domeniul proceselor energetice. Scopul constituirii Centrului de Cercetare „MPE”, constă în:
a) Formarea şi perfecţionarea resurselor umane dedicate gestionării adecvate a proceselor energetice, la nivel de masterat, studii postuniversitare şi doctorat;
b) Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi tehnologice în domeniul proceselor energetice;
c) Promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional;
d) Diseminarea rezultatelor cercetării şi a reglementărilor din domeniile de interes menţionate prin formare continuă şi postuniversitară, în conformitate cu cerinţele pieţei muncii.

Prezentare infrastructura CC MPE

- aici [eng.]

Membrii CC MPE

- aici

Reglementări ale CC MPE

Statut și Regulament de organizare şi de funcționare
Raport de autoevaluare pentru perioada 2019 - 2023

Sediul CC MPE

Universitatea din Oradea,
Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea, Bihor,
Sala A 107, pav. A, et. I
Telefon: 40-259-408231

Date de contact ale CC MPE

Persoană de contact:
- ș.l. dr. ing. Moldovan Vasile [moldovan@uoradea.ro] - Director CC MPE