Cercetare

Centrul de Cercetare "Managementul Proceselor Energetice"

Proiecte/Contracte de cercetare
Proiecte POSDRU - Coordonator prof. dr. ing. Ioan Felea
Proiecte internaționale - Coordonator prof. dr. ing. Marcel Roșca
Contracte internaționale - Responsabil prof. dr. ing. Marcel Roșca
Contracte cu mediul socio-economic

Rapoarte de cercetare

Raport GRANT CNCSIS nr. 34 din 2007

Publicația departamentului
Journal of Sustainable Energy

Conferințe
Conferința de Inginerie Energetică
Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenților Orădeni - SERMStudo