Cursuri postuniversitare

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

  • Manageri Energetici din industrie (MEI)
  • Manageri Energetici pentru localități (MEL)
  • Auditori electroenergetici din industrie (AEI)
  • Auditori termoenergetici din industrie (ATE)

Departamentul de Inginerie Energetică derulează cele 4 PPU-FDPC în domeniul Inginerie Energetică, cu aprobarea Ministerului Energiei și ANRE si cu avizul Ministerului Educației, în conformitate cu reglementările naționale:
- Dispoziția ME-DEE nr.380012/2021: Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și a societăților prestatoare de servicii energetice și Regulamentul pentru autorizarea auditorului energetic pentru industrie;
- Decizia ANRE DEE nr.13/2015: Privind aprobarea programelor analitice pentru cursurile de specialitate în domeniul managementului energetic și al elaborării auditurilor energetice.
Cursurile aferente celor 4 programe se adresează, în principal, candidaților care doresc să se autorizeze pentru cele 4 ocupații (MEI, MEL, AEI, ATI) și pot fi parcurse doar de către persoane cu studii tehnice superioare la nivel de ISCED 6.
Cursurile sunt efectuate de către cadre didactice universitare din cadrul Departamentului de Inginerie Energetică, Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial, Universitatea din Oradea.
Absolvenții vor primi un certificat de absolvire care va face parte din dosarul pentru înscriere la concursul de autorizare din cadrul Ministerului Energiei.
Durata cursurilor este:
- 90 ore - pentru MEI și MEL
- 60 ore - pentru AEI și ATI
Taxa de școlarizare este:
2500 lei – pentru MEI și MEL
2000 lei - pentru AEI și ATI
Dacă un candidat se înscrie la două programe din aceeași categorie (ME sau AE), pentru al doilea va achita doar jumătate din taxa de școlarizare. Nu se percepe TVA.
Perioada de desfășurare a cursurilor într-un an universitar:
- seria I: noiembrie - februarie;
- seria II: aprilie - iulie.
Documente necesare pentru înscriere:
Cerere (formular);
Diploma de licenţă (xerocopie);
Diploma de bacalaureat (xerocopie);
Certificatul de naştere (xerocopie);
Certificatul de căsătorie (xerocopie)- dacă este cazul;
Cartea de identitate (xerocopie);
Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie;
Ordin de plată achitare taxă de înmatriculare de 100 lei / curs. Plata prin virament bancar se poate face în contul RO59TREZ07620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, sau în contul RO71BTRL00501202782511XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea
În anul universitar 2023 – 2024:
pentru seria I, înscrierile se fac până la data de 02.10.2023;
pentru seria II, înscrierile se fac până la data de 01.03.2024.
Documentele în format electronic, se vor transmite la adresa iemi@uoradea.ro. Acestea se pot depune și la secretariatul Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial (tel: 0259 408106).
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin una din modalitățile de mai sus, iar noi vă vom informa, prin e-mail sau telefonic, cu detalii legate de organizarea și desfășurarea cursurilor.

Aici se pot consulta:
- Fișele de prezentare;
- Planurile de învățământ.