Programe de studiu

CICLUL 1 – LICENŢĂ

CURRICULA 2020 - 2021

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMATICE (ETI)

INGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE (ISE)

ENERGETICA INDUSTRIALA (EI)

INGINERIA SISTEMELOR DE ENERGII REGENERABILE (ISER)