Programe de studiu

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

  • Manageri Energetici din industrie (MEI)
  • Manageri Energetici pentru localitati (MEL)
  • Auditori electroenergetici din industrie (AEI)
  • Auditori termoenergetici din industrie (ATE)

Departamentul de Inginerie Energetica deruleaza cele 4 PPU-FDPC in domeniul Inginerie Energetica –Gestiunea Energiei, cu aprobarea ANRE ( adresa nr. 17903/2016,anre.ro) si cu avizul MEN(adresa nr.32066/2017), in conformitate cu reglementarile nationale, respectiv:
- Decizia ANRE DEE nr.2794/2014: Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici si agreerea societatilor prestatoare de servicii energetice si Regulamentul pentru autorizarea auditorului energetic pentru industrie
- Decizia ANRE DEE nr.13/2015: Privind aprobarea programelor analitice pentru cursurile de specialiate in domeniul managementului energetic si al elaborarii auditurilor energetice.

Cursurile aferente celor 4 programe se adreseaza, in principal, candidatilor care doresc sa se autorizeze pentru cele 4 ocupatii ( MEI, MEL, AEI, ATE) dar pot fi parcurse si de catre alte persoane cu studii superioare care doresc sa isi consolideze cunostintele privind Gestiunea Energiei (Managementul Energetic, Audit Energetic, Eficienta Energetica etc).
Cursurile sunt efectuate de catre cadre didactice universitare de la Departamentul de Inginerie Energetica din cadrul Facultatii de Inginerie Energetica si Management Indutrial, Universitatea din Oradea.
Dupa parcurgerea si absolvirea cursului, absolventii vor primii un certificat de absolvire care va face parte din dosarul pentru inscriere la concursul de autorizare de la ANRE.
Perioada de desfasurare a cursurilor: anual, aprilie si octombrie .
Inscrierile se fac pana in 15 martie ,respectiv 15 septembrie.
Durata cursurilor este:
- 90 ore-pentru MEI si MEL
- 60 ore-pentru AEI si ATE
Programul zilnic efectiv , se stabileste de comun acord cu candidatii.
Locul de desfasurare al cursului: Universitatea din Oradea ,Facultatea de Inginerie Energetica si Management Industrial , Departamentul de Inginerie Energetică, strada Universitatii, nr 1.
Taxa de participare la curs este:
- 2500 lei –pentru MEI si MEL
- 2000 lei- pentru AEI si ATE
Nu se percepe TVA

Documente necesare pentru inscriere:
- cerere (formular);
- copia actului de identitate si (dupa caz) copia certificatului de casatorie ;
- copia diplomei de studii;
Cererea de inscriere se depune la secretariatul Facultatii de Inginerie Energetica si Management Industrial sau se poate transmite prin e-mail la adresa : ioanfelea@gmail.com
Pentru detalii privind continutul si programul cursurilor va puteti adresa coordonatorului de program; Prof. dr. ing.Ioan Felea –MEI si MEL (ioanfelea@gmail.com, tel:0724258087)
Va rugam sa ne contactati prin una din modalitatile de mai sus, iar noi va vom informa, prin e-mail sau telefonic, cu detalii legate de organizarea si desfasurarea cursului.
Se prezintă în continuare:
- Fisele de Prezentare;
- Planurile de Invatamant.