Programe de studiu

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

  • Manageri Energetici din industrie (MEI)
  • Manageri Energetici pentru localitati (MEL)
  • Auditori electroenergetici din industrie (AEI)
  • Auditori termoenergetici din industrie (ATE)

Departamentul de Inginerie Energetică derulează cele 4 PPU-FDPC în domeniul Inginerie Energetică - Gestiunea Energiei, cu aprobarea Ministerului Energiei și ANRE si cu avizul Ministerului Educației, în conformitate cu reglementările naționale, respectiv:
- Dispoziția ME-DEE nr.380012/2021: Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și a societăților prestatoare de servicii energetice și Regulamentul pentru autorizarea auditorului energetic pentru industrie;
- Decizia ANRE DEE nr.13/2015: Privind aprobarea programelor analitice pentru cursurile de specialiate în domeniul managementului energetic și al elaborării auditurilor energetice.

Cursurile aferente celor 4 programe se adresează, în principal, candidaților care doresc să se autorizeze pentru cele 4 ocupații (MEI, MEL, AEI, ATE) dar pot fi parcurse si de către alte persoane cu studii superioare care doresc să își consolideze cunoștințele privind Gestiunea Energiei (Managementul Energetic, Audit Energetic, Eficiență Energetică etc).
Cursurile sunt efectuate de către cadre didactice universitare de la Departamentul de Inginerie Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Energetică și Management Indutrial, Universitatea din Oradea.
După parcurgerea și absolvirea cursului, absolvenții vor primii un certificat de absolvire care va face parte din dosarul pentru înscriere la concursul de autorizare de la Ministerul Energiei.
Perioada de desfășurare a cursurilor: anual, martie și octombrie.
Pentru sesiunea din octombrie 2023, înscrierile se fac până în 30 septembrie.
Durata cursurilor este:
- 90 ore-pentru MEI si MEL
- 60 ore-pentru AEI si ATE
Programul zilnic efectiv, se stabileste de comun acord cu candidații.

Taxa de înscriere este 100 lei.
Taxa de participare la curs este:
- 2500 lei –pentru MEI si MEL
- 2000 lei- pentru AEI si ATE
Nu se percepe TVA

Dacă un candidat se înscrie la două programe din aceeași categorie [ME sau AE], pentru al doilea va achita doar jumătate din taxă.

Documente necesare pentru inscriere:
- cerere (formular);
- copia certificatului de naștere;
- copia actului de identitate si (dupa caz) copia certificatului de casatorie;
- copia diplomei de studii;
Cererea de inscriere se depune la secretariatul Facultatii de Inginerie Energetica si Management Industrial sau se poate transmite prin e-mail la adresa : ioanfelea@gmail.com
Pentru detalii privind continutul si programul cursurilor va puteti adresa coordonatorului de program; Prof. dr. ing.Ioan Felea (ioanfelea@gmail.com, tel:0724258087)
Va rugam sa ne contactati prin una din modalitatile de mai sus, iar noi va vom informa, prin e-mail sau telefonic, cu detalii legate de organizarea si desfasurarea cursului.
Se prezintă în continuare:
- Fișele de prezentare;
- Planurile de învățământ.