Programe de studiu

Departamentul de Inginerie Energetică de la Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial din cadrul Universității din Oradea, cu acordul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), exprimat prin Adresa nr. 12396 din 19.03.2010 (http://www.anre.ro/informatii.php?id=854), organizează cursuri de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice necesare candidaților la examenul de autorizare organizat de ANRE, în conformitate cu prevederile legale: "Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice", aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 din 13.03.2013, publicat în Monitorul oficial nr. 152 din 21 martie 2013 (http://anre.ro/informatii.php?id=118)

Cursurile se adresează candidaților care doresc să susțină examenul de electrician autorizat, pentru gradele I ÷ IV, autorizare de tip A (pentru proiectarea instalațiilor electrice), respectiv de tip B (pentru executarea instalațiilor electrice).
Conținutul cursurilor va acoperi integral tematica recomandată de ANRE: noțiuni teoretice de electrotehnică, legislație și norme tehnice.
Personalul implicat în cursurile de pregătire teoretică este constituit din cadre didactice universitare de la Departamentul de Inginerie Energetică din cadrul Facultăţii de Inginerie Energetică şi Management Industrial, Universitatea din Oradea.
La finalul cursului absolvenţii vor primi o adeverință de absolvire, care va face parte din dosarul pentru înscriere la examenul de autorizare a electricienilor de la ANRE (conform art. 17 din Ordinul ANRE nr. 11 din 13.03.2013).
Locul de desfășurare a cursului : Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial, str. Universității, nr. 1.

Taxa de participare la curs este de 500 lei/persoană.
Pentru detalii privind plata vă rugăm să luaţi legătura cu coordonatorul cursului [ nrancov@gmail.com ].

Documentele necesare pentru înscriere:
- cerere (formular);
- copia actului de identitate și (după caz) copia certificatului de căsătorie;
- copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională.

Cererea de înscriere se depune la secretariatul Facultății de Inginerie Energetică şi Management Industrial sau se poate transmite scanată la adresa e-mail nrancov@gmail.com

Vă rugăm să ne contactați prin una din modalitățile de mai sus, iar noi vă vom informa, prin e-mail sau telefonic, cu detalii legate de organizarea şi desfăşurarea cursului.