Ciclu 1 - Licență

CICLUL 1 – LICENŢĂ

CURRICULA 2019 - 2020

INGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE (ISE)

ENERGETICA INDUSTRIALA (EI)

INGINERIA SISTEMELOR DE ENERGII REGENERABILE (ISER)

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC ŞI ENERGETIC (IEE)