Membrii departamentului

Roșca Marcel Prof. univ. dr. ing. Roșca Marcel
Prorector al Universității din Oradea
Program de consultații: Sala D201 - Miercuri 10.00-12.00
Email: mrosca@uoradea.ro
Domenii de competență: Termotehnică și mașini termice, Transfer de căldură și masă, Energie geotermală.
Antal Cornel Prof. univ. dr. ing. Antal Crăciun Cornel
Program de consultații: Sala C17 - Miercuri 14.00-16.00
Email: cantal@uoradea.ro
Domenii de competență: Termotehnică, Surse regenerabile de energie, Geotermalism.
Felea Ioan Prof. univ. dr. ing. Felea Ioan - profesor emerit
Conducător doctorat în Inginerie Energetică
Program de consultații: Sala A107 - Licență, Master - Vineri 14.00 -16.00; Doctorat - Miercuri 15.00-17.00
Email: ioanfelea@gmail.com
Domenii de competență: Fiabilitatea echipamentelor și instalațiilor energetice, Eficiența proceselor energetice.
Bendea Gabriel Conf. univ. dr. ing. Bendea Gabriel Valentin
Program de consultații: Sala D202 - Marți 14.00 - 16.00
Email: gbendea@uoradea.ro
Domenii de competență: Partea electrică a centralelor și stațiilor; Instalațiile electrice ale centralelor, Tehnologii de valorificare a energiei solare - aplicații fotovoltaice, Tehnologii eficiente de conversie a energiei.
Secui Dinu Călin Conf. univ. dr. ing. Secui Dinu Călin
Program de consultații: Sala E202 - Vineri 8.00 - 10.00
Program de consiliere: Sala E202 - Luni 10.00 - 12.00
Email: csecui@uoradea.ro
Domenii de competență: Tehnici de programare și structuri de date pentru electroenergetică, Tehnici de optimizare în energetică, Simularea și optimizarea sistemelor energetice.
Hora Cristina Mirela Conf. univ. dr. ing. Hora Cristina Mirela
Decan Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
Program de consultații: Sala A108 - Vineri 10.00 - 12.00
Email: chora@uoradea.ro, hora_cristina@yahoo.com
Domenii de competență:Mecanica fluidelor și mașini hidraulice, Utilizarea energiei apelor.
Dzițac Simona Mirela Conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona Mirela
Program de consultații: Sala E202 -Luni 15.00 - 17.00
Program de consiliere: Sala E202 - Luni 17.00 - 21.00
Email: simona.dzitac@gmail.com
Domenii de competență:Modelarea proceselor energetice, Fiabilitatea instalațiilor energetice, Ingineria sistemelor energetice, Teoria probabilităţlor şi statistică matematică, Reglementări în energetică, Piaţa şi bursa de energie, Informatică managerială, Managemetul calităţii, Statistică economică
Dale Emil Conf. univ. dr. ing. Dale Emil - cadru didactic asociat
Program de consultații: Sala A102 - Joi 18.00 - 20.00
Email: edale@eldior.ro
Domenii de competență: Gestiunea Energiei, Reglementări în energetică.
Meianu Dragoș Șef lucrări dr. ing. Meianu Dragoș
Program de consultații: Sala T105 - Marți 10.00 - 12.00
Program de consiliere: Sala T105 - Miercuri 10.00 - 12.00
Email: dragos.meianu@yahoo.com
Domenii de competență: SCADA în energetică, Măsurări electrice și electronice, Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice, Informatizarea și conducerea sistemelor energetice.
Haș Viorel Șef lucrări dr. ing. Haș Viorel
Program de consultații: Sala T102 - Joi 8.00 - 10.00
Email: vhas@uoradea.ro
Domenii de competență: Informatică aplicată, Programarea calculatoarelor și limbaje de programare, Teoria reglării automate, Materiale electrotehnice.
Rancov Nicolae Șef lucrări dr. ing. Rancov Nicolae
Director departament Inginerie Energetică
Program de consultații: Sala A108 - Miercuri 8.00 - 10.00
Program de consiliere: Sala A108 - Joi 10.00 - 12.00
Email: nrancov@gmail.com
Domenii de competență: Mașini și acționări electrice, Instalații electrice de joasă tensiune, Utilizarea energiei electrice, Grafică asistată de calculator.
Bendea Codruța Călina Șef lucrări dr. ing. Bendea Codruța Călina
Program de consultații: Sala CS17 - Vineri 10.00 - 12.00
Program de consiliere: Sala CS17 - Vineri 12.00 - 14.00
Email: cbendea@uoradea.ro
Domenii de competență: Producerea energiei electrice și termice, Echipamente și instalații termice.
Albuț-Dana Daniel Traian Șef lucrări dr. ing. Albuț-Dana Daniel Traian
Program de consultații: Sala L105 - Joi 13.00 - 15.00
Program de consiliere: Sala T105 - Miercuri 15.00 - 17.00
Email: dalbut@uoradea.ro
Domenii de competență: Transportul și distributia energiei electrice, Fezabilitatea economico-financiară a proiectelor energetice, Mașini și acționări electrice, Eficiența sistemelor energetice.
Barla Eva Maria Șef lucrări dr. ing. Barla Eva Maria
Program de consultații: Sala E204 -Marți și Miercuri 14.00 - 15.00
Program de consiliere: Sala E204 - Joi 12.00 - 14.00
Email: ebarla@uoradea.ro
Domenii de competență: Managementul integrat energie - mediu, Energie solară, Managementul mediului, Biomasă și biocombustibil.
Blaga Casian Alin Șef lucrări dr. ing. Blaga Casian Alin
Program de consultații: Sala CS17 - Vineri 8.00 - 10.00
Program de consiliere: Sala CS17 -Vineri 10.00 - 12.00
Email: acblaga@gmail.com
Domenii de competență: Termotehnică, Tehnologii de valorificare a energiei solare - aplicații termice, Instalații de climatizare.
Cîmpan Mihnea Șef lucrări dr. ing. Cîmpan Mihnea
Program de consultații: Sala T105 - Marți 8.00 - 10.00
Email: mihnea_cimpan@yahoo.com
Domenii de competență: Automatizarea și protecția sistemelor electroenergetice, Sisteme electroenergetice, Mașini și acționări electrice.
Bunda Șerban Ioan Șef lucrări dr. ing. Bunda Șerban Ioan
Program de consultații: Sala T112 - Marți 19.00 - 21.00
Email: bundaserban@gmail.com
Domenii de competență: Balanțe energetice și calitatea energiei, Sisteme de generare distribuită, Sisteme hibrid pentru generarea energiei electrice.
Felea Adrian Ioan Șef lucrări dr. ec. Felea Adrian Ioan
Program de consultații: Sala B004 - Marți 14.00 - 16.00
Program de consiliere: Sala B004 - Miercuri 8.00 - 10.00
Email: adi_f11@yahoo.com
Domenii de competență: Managementul calității, Management financiar, Dezvoltarea durabilă și competitivitatea energetică.
Moldovan Vasile Șef lucrări dr. ing. Moldovan Vasile
Program de consultații: Sala T105D - Marți 12.00 - 14.00
Program de consiliere: Sala T105E - Miercuri 12.00 - 14.00
Email: moldovan@uoradea.ro
Domenii de competență: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare, Tehnici de programare și structuri de date pentru electroenergetică, Grafică asistată de calculator, Energie eoliană,, Modelarea și simularea sistemlor energetice.