Membrii departamentului

Roșca Marcel Prof. univ. dr. ing. Roșca Marcel
Program de consultații: Sala A102 - Vineri 8.00-10.00
Email: mrosca@uoradea.ro
Domenii de competență: Termotehnică și mașini termice; Transfer de căldură și masă; Energie geotermală.
Bendea Gabriel Prof. univ. dr. ing. Bendea Gabriel Valentin
Prorector al Universității din Oradea
Conducător de doctorat în domeniul Inginerie Energetică
Program de consultații: Sala D202 - Miercuri 14.00 - 16.00
Email: gbendea@uoradea.ro
Domenii de competență: Partea electrică a centralelor și stațiilor; Echipamente electrice; Tehnologii de valorificare a energiei solare - aplicații fotovoltaice; Tehnologii eficiente de conversie a energiei.
Felea Ioan Prof. univ. dr. ing. Felea Ioan - profesor emerit
Conducător doctorat în Inginerie Energetică
Program de consultații: Sala A107 - Vineri 14.00 -16.00
Email: ioanfelea@gmail.com
Domenii de competență: Fiabilitatea echipamentelor și instalațiilor energetice; Eficiența proceselor energetice.
Secui Dinu Călin Conf. univ. dr. ing. Secui Dinu Călin
Program de consultații: Sala E202 - Marți 12.00 - 14.00
Program de consiliere: Sala E202 - Marți 17.00 - 19.00
Email: csecui@uoradea.ro
Domenii de competență: Tehnici de programare și structuri de date pentru electroenergetică; Tehnici de optimizare în energetică; Simularea și optimizarea sistemelor energetice.
Hora Cristina Mirela Conf. univ. dr. ing. Hora Cristina Mirela
Decan Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
Program de consultații: Sala A008 - Luni și miercuri 13.00 - 14.00
Email: chora@uoradea.ro, hora_cristina@yahoo.com
Domenii de competență:Mecanica fluidelor și mașini hidraulice; Utilizarea energiei apelor.
Dzițac Simona Mirela Conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona Mirela
Program de consultații: Sala E202 - Luni 10.00 - 12.00
Program de consiliere: Sala E202 - Luni 12.00 - 14.00
Email: simona.dzitac@gmail.com
Domenii de competență:Modelarea proceselor energetice; Fiabilitatea instalațiilor energetice; Ingineria sistemelor energetice; Teoria probabilităţlor şi statistică matematică; Reglementări în energetică; Piaţa şi bursa de energie; Informatică managerială; Managemetul calităţii; Statistică economică
Dale Emil Conf. univ. dr. ing. Dale Emil
Program de consultații: Sala A102 - Luni 15.00 - 17.00
Email: daleemil@yahoo.com
Domenii de competență:Drept și legislație în energetică.
Meianu Dragoș Șef lucrări dr. ing. Meianu Dragoș
Program de consultații: Sala T105 - Miercuri 12.00 - 14.00
Program de consiliere: Sala T105 - Miercuri 14.00 - 16.00
Email: dragos.meianu@yahoo.com
Domenii de competență: SCADA în energetică, Măsurări electrice și electronice; Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice; Informatizarea și conducerea sistemelor energetice.
Rancov Nicolae Șef lucrări dr. ing. Rancov Nicolae
Director departament Inginerie Energetică
Program de consultații: Sala A108 - Luni 8.00 - 10.00
Email: nrancov@gmail.com
Domenii de competență: Mașini și acționări electrice; Instalații electrice de joasă tensiune; Utilizarea energiei electrice; Grafică asistată de calculator.
Bendea Codruța Călina Șef lucrări dr. ing. Bendea Codruța Călina
Program de consultații: Sala CS 17 - Joi 12.00 - 14.00
Program de consiliere: Sala CS 17 - Miercuri 12.00 - 14.00
Email: cbendea@uoradea.ro
Domenii de competență: Producerea energiei electrice și termice; Echipamente și instalații termice.
Albuț-Dana Daniel Traian Șef lucrări dr. ing. Albuț-Dana Daniel Traian
Program de consultații: Sala T105B - Luni 15.00 - 17.00
Program de consiliere: Sala T105B - Joi 8.00 -10.00
Email: dalbut@uoradea.ro
Domenii de competență: Transportul și distributia energiei electrice; Fezabilitatea economico-financiară a proiectelor energetice; Mașini și acționări electrice; Eficiența sistemelor energetice.
Barla Eva Maria Șef lucrări dr. ing. Barla Eva Maria
Program de consultații: Sala E204 - Miercuri 8.00 - 10.00
Program de consiliere: Sala E204 - Vineri 12.00 - 14.00
Email: ebarla@uoradea.ro
Domenii de competență: Managementul integrat energie - mediu; Energie solară; Managementul mediului; Biomasă și biocombustibil.
Blaga Casian Alin Șef lucrări dr. ing. Blaga Casian Alin
Program de consultații: Sala CS 17A - Vineri 12.00 - 14.00
Program de consiliere: Sala CS 17A - Vineri 10.00 - 12.00
Email: acblaga@gmail.com
Domenii de competență: Termotehnică; Tehnologii de valorificare a energiei solare - aplicații termice; Instalații de climatizare.
Cîmpan Mihnea Șef lucrări dr. ing. Cîmpan Mihnea
Program de consultații: Sala L105 - Marți 8.00 - 10.00
Email: mihnea_cimpan@yahoo.com
Domenii de competență: Automatizarea și protecția sistemelor electroenergetice; Sisteme electroenergetice; Mașini și acționări electrice.
Bunda Șerban Ioan Șef lucrări dr. ing. Bunda Șerban Ioan
Program de consultații: Sala E202 - Marți 19.00 - 21.00
Program de consiliere: Sala E202 - Joi 18.00 - 20.00
Email: bundaserban@gmail.com
Domenii de competență: Balanțe energetice și calitatea energiei; Sisteme de generare distribuită; Sisteme hibrid pentru generarea energiei electrice.
Moldovan Vasile Șef lucrări dr. ing. Moldovan Vasile
Program de consultații: Sala T105D, Luni 17.00 - 19.00
Program de consiliere: Sala T105D - Vineri 8.00 - 10.00
Email: moldovan@uoradea.ro
Domenii de competență: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Tehnici de programare și structuri de date pentru electroenergetică; Grafică asistată de calculator; Energie eoliană; Modelarea și simularea sistemlor energetice.
Dan Florin Ciprian Ș.l. dr. ing. Dan Florin Ciprian
Program de consultații: Sala B004 - Miercuri 8.00 - 10.00
Email: florindanro@gmail.com
Domenii de competență: Utilizarea energiei apelor; Mecanica fluidelor; Software în energetică; Prognoza consumului de energie electrică; Prognoza generării de energie electrică din surse regenerabile.