Membrii departamentului

Roșca Marcel Prof. univ. dr. ing. Roșca Marcel
Prorector al Universității din Oradea
Program de consultații: Sala L104/online - Joi 14.00-16.00
Email: mrosca@uoradea.ro
Domenii de competență: Termotehnică și mașini termice, Transfer de căldură și masă, Energie geotermală.
Antal Cornel Prof. univ. dr. ing. Antal Crăciun Cornel
Program de consultații: Sala C17/online - Vineri 14.00-16.00
Email: cantal@uoradea.ro
Domenii de competență: Termotehnică, Surse regenerabile de energie, Geotermalism.
Felea Ioan Prof. univ. dr. ing. Felea Ioan - profesor emerit
Conducător doctorat în Inginerie Energetică
Program de consultații: Sala A107 - Vineri 14.00 -16.00
Email: ioanfelea@gmail.com
Domenii de competență: Fiabilitatea echipamentelor și instalațiilor energetice, Eficiența proceselor energetice.
Bendea Gabriel Conf. univ. dr. ing. Bendea Gabriel Valentin
Program de consultații: Sala D202 - Marți 14.00 - 16.00
Email: gbendea@uoradea.ro
Domenii de competență: Partea electrică a centralelor și stațiilor; Instalațiile electrice ale centralelor, Tehnologii de valorificare a energiei solare - aplicații fotovoltaice, Tehnologii eficiente de conversie a energiei.
Secui Dinu Călin Conf. univ. dr. ing. Secui Dinu Călin
Program de consultații: Sala T105 / online - Marți 8.00 - 10.00
Program de consiliere: Sala T105 / online - Miercuri 8.00 - 10.00
Email: csecui@uoradea.ro
Domenii de competență: Tehnici de programare și structuri de date pentru electroenergetică, Tehnici de optimizare în energetică, Simularea și optimizarea sistemelor energetice.
Hora Cristina Mirela Conf. univ. dr. ing. Hora Cristina Mirela
Decan Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
Program de consultații: Sala A008 - Miercuri 8.00 - 10.00
Email: chora@uoradea.ro, hora_cristina@yahoo.com
Domenii de competență:Mecanica fluidelor și mașini hidraulice, Utilizarea energiei apelor.
Dzițac Simona Mirela Conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona Mirela
Program de consultații: online - Vineri 18.00 - 20.00
Program de consiliere: Online - Vineri 16.00 - 18.00
Email: simona.dzitac@gmail.com
Domenii de competență:Modelarea proceselor energetice, Fiabilitatea instalațiilor energetice, Ingineria sistemelor energetice, Teoria probabilităţlor şi statistică matematică, Reglementări în energetică, Piaţa şi bursa de energie, Informatică managerială, Managemetul calităţii, Statistică economică
Meianu Dragoș Șef lucrări dr. ing. Meianu Dragoș
Program de consultații: Sala T105 / online - Miercuri 14.00 - 16.00
Program de consiliere: Online - Joi 10.00 - 12.00
Email: dragos.meianu@yahoo.com
Domenii de competență: SCADA în energetică, Măsurări electrice și electronice, Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice, Informatizarea și conducerea sistemelor energetice.
Rancov Nicolae Șef lucrări dr. ing. Rancov Nicolae
Director departament Inginerie Energetică
Program de consultații: Sala A108 - Miercuri 14.00 - 16.00
Program de consiliere: Sala A108 - Joi 14.00 - 16.00
Email: nrancov@gmail.com
Domenii de competență: Mașini și acționări electrice, Instalații electrice de joasă tensiune, Utilizarea energiei electrice, Grafică asistată de calculator.
Bendea Codruța Călina Șef lucrări dr. ing. Bendea Codruța Călina
Program de consultații: online - Miercuri 17.00 - 19.00
Program de consiliere: online - Luni 11.00 - 13.00
Email: cbendea@uoradea.ro
Domenii de competență: Producerea energiei electrice și termice, Echipamente și instalații termice.
Albuț-Dana Daniel Traian Șef lucrări dr. ing. Albuț-Dana Daniel Traian
Program de consultații: Sala T105 - Miercuri 10.00 - 12.00
Program de consiliere: Sala T105 - Miercuri 12.00 - 14.00
Email: dalbut@uoradea.ro
Domenii de competență: Transportul și distributia energiei electrice, Fezabilitatea economico-financiară a proiectelor energetice, Mașini și acționări electrice, Eficiența sistemelor energetice.
Barla Eva Maria Șef lucrări dr. ing. Barla Eva Maria
Program de consultații: Sala B003/online -Miercuri 14.00 - 15.00, Joi 14.00-15.00
Program de consiliere: Sala B003/online - Marți 12.00 - 14.00
Email: ebarla@uoradea.ro
Domenii de competență: Managementul integrat energie - mediu, Energie solară, Managementul mediului, Biomasă și biocombustibil.
Blaga Casian Alin Șef lucrări dr. ing. Blaga Casian Alin
Program de consultații: Sala CS17 - Marți 12.00 - 14.00
Program de consiliere: Sala CS17 -Luni 16.00 - 18.00
Email: acblaga@gmail.com
Domenii de competență: Termotehnică, Tehnologii de valorificare a energiei solare - aplicații termice, Instalații de climatizare.
Cîmpan Mihnea Șef lucrări dr. ing. Cîmpan Mihnea
Program de consultații: Sala T105 - Miercuri 10.00 - 12.00
Email: mihnea_cimpan@yahoo.com
Domenii de competență: Automatizarea și protecția sistemelor electroenergetice, Sisteme electroenergetice, Mașini și acționări electrice.
Bunda Șerban Ioan Șef lucrări dr. ing. Bunda Șerban Ioan
Program de consultații: Sala T112 / online - Marți 19.00 - 21.00
Email: bundaserban@gmail.com
Domenii de competență: Balanțe energetice și calitatea energiei, Sisteme de generare distribuită, Sisteme hibrid pentru generarea energiei electrice.
Felea Adrian Ioan Șef lucrări dr. ec. Felea Adrian Ioan
Program de consultații: Sala A107 - Vineri 12.00 - 14.00
Program de consiliere: Sala A107 - Vineri 14.00 - 16.00
Email: adi_f11@yahoo.com
Domenii de competență: Managementul calității, Management financiar, Dezvoltarea durabilă și competitivitatea energetică.
Moldovan Vasile Șef lucrări dr. ing. Moldovan Vasile
Program de consultații: Sala T105D/online - Miercuri 8.00 - 10.00
Program de consiliere: Sala T105D - Vineri 10.00 - 12.00
Email: moldovan@uoradea.ro
Domenii de competență: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare, Tehnici de programare și structuri de date pentru electroenergetică, Grafică asistată de calculator, Energie eoliană,, Modelarea și simularea sistemlor energetice.
Dan Florin Ciprian Asociat - șef lucrări dr. ing. Dan Florin Ciprian
Program de consultații:
Program de consiliere: 
Email: florindanro@gmail.com
Domenii de competență: Utilizare energie apelor, Mecanica fluidelor.